BPA mugt kompostable PLA bir gezek ulanylýan içgi samanlary mekgejöwen zawodyna esaslanýan biodegrirlenip bilinýän saman

1. Senagat kompost gurşawynda saman 180 günüň içinde suw we kömürturşy gazy bilen doly zaýalanýar.

2.O adaty atyr sypalyny doly çalşyp biler.

3. Kafelerde, restoranlarda, barlarda we çaý dükanlarynda gyzgyn we sowuk içgileriň ähli görnüşleri üçin amatly.

4. EU EN13432 we Amerikan ASTM D6400 ülňülerine laýyklykda, EU2011-10 standart azyk howpsuzlygyna laýyklykda.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pla Straw:  100% biodegrirlenip bilýän PLA içýän saman

1. Senagat kompost gurşawynda saman 180 günüň içinde suw we kömürturşy gazy bilen doly zaýalanýar.

2.O adaty atyr sypalyny doly çalşyp biler.

3. Kafelerde, restoranlarda, barlarda we çaý dükanlarynda gyzgyn we sowuk içgileriň ähli görnüşleri üçin amatly.

4. EU EN13432 we Amerikan ASTM D6400 ülňülerine laýyklykda, EU2011-10 standart azyk howpsuzlygyna laýyklykda. 

Önümiň ulanylyşy

Gelip çykan ýeri JEJIANG, Hytaý
Ölçegler Diametri: 3-12mm, Uzynlygy: 100-300mm
Gyzgyn satuw ölçegi 6 * 200mm, 8 * 200mm, 10 * 200mm, 12 * 200mm
Reňk Ak, gara, gyrmyzy, ýaşyl ýa-da ýöriteleşdirilen
Material PLA
Stil Göni, egilmek, çemçe
Atylylyga garşylyk 75 ℃
Şahadatnamalar EN13432, SGS, Iýmit bahasy şahadatnamasy, FDA
MOQ 100000 sany
Çap etmek / nagyşlanan logotip Kabul ederlikli
Töleg TT, paypal
Marka ady Biopoliýa
Arza Öý, restoran, myhmanhana, bar, toý
Möwsüm Allhli möwsüm
Ulanylyşy Sowuk içgi, içgi, köpürjikli çaý, süýt titremesi, şiresi, kofe
Aýratynlyk Bir gezek ulanylýan, durnukly, ätiýaçly, iýmit aragatnaşygy ygtybarly
Üstünlik 100% Biodegrasiýa edilip bilner, al, berk

Haryt aýratynlyklary

Sypal görnüşi 

Biodegrirlenip bilýän çeýe saman  Biodegrirlenip bilinýän göni saman  Biodegrirlenip bilinýän çemçe saman  Biodegrasiýa edilip bilinýän ýiti saman
Saman diametri

4-8 mm 

3-12 mm 

6-12 mm 

3-12 mm 

Sypal uzynlygy 

Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Reňk 

Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Custöriteleşdirilen

Material 

PLA

PLA

PLA

PLA

Eltip bermegiň wagty 

20-35 gün 

20-35 gün

20-35 gün

20-35 gün

Pla we beýleki materiallary deňeşdirmek?

3

Gurşun wagty

Mukdary (kartonlar) 1-50 > 50
Wagt (günler) 20 Gepleşik geçirmek

Biodegrirlenip bilinýän sypal ýa-da PLA sypaly, plastmassa sypallaryna iň köp ulanylýan biodegrirlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa alternatiwadyr. Olar biologiki gelip çykyşy we senagat taýdan kompost bolup biler. Aslynda, PLA diýlip atlandyrylýan polilaktiki kislotanyň organiki ergin we plastmassanyň ornuny tutýandygy yglan edilýär.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak

Bölekleýin gaplamak: 1000 guty / Karton

Ibermek:

Köp mukdarda sargytlar üçin:

Käbir halkara we ýük daşaýan kompaniýalar bilen işleşýäris, şonuň üçin size iň gowy transport hyzmatyny hödürläp bileris.

Nusgalar we ownuk sargytlar üçin:

TNT, Fedex, Ups we DHL we ş.m. ýaly halkara ekspress kompaniýalaryndan iberýäris

Müşderä baha bermek 

1 (1)
1 (2)

Hyzmat goldawy

3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň