Agyr ýükli we çydamly arassa uzyn aşhana aşgazany gaýtadan işlemek üçin sumkalar, 13 Gallon, 90 sany

1.100% biodegrirlenip bilinýän material, EN13432 we ASTM D6400 standartlaryna laýyk gelýär. OK COMPOST şahadatnamasy

2. Senagat kompost gurşawynda sumka 180 günüň içinde suw we kömürturşy gazy bilen doly zaýalanýar.

3. Biodegrirlenip bilinýän haltalar gündelik durmuşda söwda haltalarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar, plastik paketleri çalşyň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çyzgy sumkasy: Biodegrirlenip bilinýän çyzuw arassa aşhana kompostable hapa sumkasy

Çyzgy sumkasy

1.100% biodegrirlenip bilinýän material, EN13432 we ASTM D6400 standartlaryna laýyk gelýär. OK COMPOST şahadatnamasy

2. Senagat kompost gurşawynda sumka 180 günüň içinde suw we kömürturşy gazy bilen doly zaýalanýar.

3. Biodegrirlenip bilinýän haltalar gündelik durmuşda söwda haltalarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar, plastik paketleri çalşyň

Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri ŞENZEN, Hytaý
Ölçegi Hususy ululyk
Reňk Özbaşdak düzülip bilner
Material PBAT + PLA
Hususy sargyt Kabul et
Şahadatnamalar EN13432, ASTM D6400, OK Home Compost
MOQ 5000 sany
Mysal Mugt
Çap etmek / nagyşlanan logotip Kabul ederlikli
Çap etmek Ofset çap etmek
Töleg TT, paypal
Marka ady Biopoliýa
Arza Supermarket, Söwda,
Galyňlyk özleşdirilen
Aýratynlyk Biodegrasiýa edilip bilinýän, kompostable,
Eltip bermegiň wagty 25-35 gün
Bukja Omörite
Amal görnüşi Pulpa galyplary

Gurşun wagty

Mukdary (kompýuterler) 100000 > 10000
Wagt (günler) 30 Gepleşik geçirmek

Arza

1

Çyzgy haltalarymyz tebigy materiallardan ýasalýar we 100% kompost we biodegrirlenip bilner. Onuň biodegrasiýa we kompostasiýa derejesi halkara ygtybarly guramalar tarapyndan tassyklandy. Önümçilik şertlerinde materiallarymyz birnäçe aýyň içinde bütinleý pese gaçar. Otherwiseogsam, tebigy gurşawda doly ýykylmak üçin 3-5 ýyl gerek bolar. Şeýlelikde, bu önüm daşky gurşawa zyýan bermez. Highokary dartyş güýji bolan zibil haltalarymyzy ele almak aňsat, şonuň üçin sumka ulananyňyzda döwüler öýdüp gorkmaň. Şeýle-de bolsa, agyr agramlara çydam etmek üçin arakesmede ýyrtmak henizem aňsat. Önümçilikde we çeýe önümçilik prosesinde baý tejribe bilen, ululyklaryň, reňkleriň, galyňlygyň we logotipiň çap edilmegi bilen baglanyşykly müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris. Şahsylaşdyrma isleseňiz, biziň kompaniýamyz iň gowy saýlawyňyzdyr

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak

Bölek satuw gaplamasy: 1000pc / Carton

Ibermek:

Köp mukdarda sargytlar üçin:

Käbir halkara we ýük daşaýan kompaniýalar bilen işleşýäris, şonuň üçin size iň gowy transport hyzmatyny hödürläp bileris.

Nusgalar we ownuk sargytlar üçin:

TNT, Fedex, Ups we DHL we ş.m. ýaly halkara ekspress kompaniýalaryndan iberýäris

Müşderä baha bermek 

2

Hyzmat goldawy

3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň