Biodegradable pudagy barada

(1) .Plastiki gadaganlyk

Hytaýda,

2022-nji ýyla çenli bir gezek ulanylýan plastmassa önümleriniň sarp edilişi ep-esli azalar, alternatiw önümler öňe sürler we serişde we energiýa hökmünde ulanylýan plastik galyndylaryň paýy ep-esli ýokarlanar.

2025-nji ýyla çenli plastmassa önümlerini öndürmek, aýlamak, sarp etmek, gaýtadan işlemek we ýok etmek üçin dolandyryş ulgamy dörediler, esasy şäherlerdäki poligonlarda plastik galyndylaryň mukdary ep-esli azalar we plastiki hapalanmalar netijeli gözegçilik ediler.

Hytaýda 2020 2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde Heilongjiang welaýaty şäher hojalygynyň zibilleriniň klassifikasiýa standarty barada pikir sorap başlady.

2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde Milli Ösüş we Özgertme Geňeşi resmi web sahypasynda köpçüligiň pikirini soramak üçin önümçilikde, satuwda we ulanmakda gadagan edilen we çäklendirilen plastmassa önümleriniň sanawyny neşir etdi.

Haýnan welaýaty, 2020-nji ýylyň 1-nji dekabryndan bir gezek ulanylýan biodürlüp bilinmeýän plastik paketleri, saçak gaplaryny we beýleki plastmassa önümlerini satmagy we ulanmagy resmi taýdan gadagan eder.

● Dünýäde 2019 2019-njy ýylyň mart aýynda Europeanewropa Bileleşigi 2021-nji ýyldan başlap bir gezeklik plastmassany ulanmagy gadagan edýän kanun taslamasyny tassyklady.
2019 2019-njy ýylyň 11-nji iýunynda Kanadanyň liberal hökümeti 2021-nji ýyla çenli bir gezeklik plastmassany ulanmagy düýbünden gadagan edýändigini yglan etdi.
2019 2019-njy ýylda Täze Zelandiýa, Koreýa Respublikasy, Fransiýa, Awstraliýa, Hindistan, Beýik Britaniýa, Waşington, Braziliýa we beýleki ýurtlar we sebitler degişlilikde plastmassa gadaganlyklaryny çykardylar we jeza we gadagançylyk syýasatlaryny düzdüler.
● Japanaponiýa 2019-njy ýyla çenli plastik paketler üçin milli töleg bilen 2019-njy ýylyň 11-nji iýunynda tutuş ýurt boýunça plastik halta gadagançylygyna başlar.

(2). 100% biodegrirlenip bilinýän zat näme?

100% Biodegrirlenip bilinýän: 100% biodegrasiýa edilip bilinýän, biologiki işjeňlik sebäpli, hususan-da, materialyň döremeginde fermentleriň zaýalanmagynyň roluny, mikroorganizmleri ýa-da käbir jandarlary iýmitlenmäge öwürýär we kem-kemden molekulýar massanyň azalmagyna sebäp bolýar. we köpçülikleýin ýitgiler, fiziki öndürijilik we ş.m. netijede has ýönekeý birleşmelere we organiki däl duzuň düzümindäki elementiň minerallaşmagyna, tebigatyň biologiki bedenine bölünýär.

Zaýalanýan: degrasiýa, fiziki we biologiki faktorlar (ýagtylyk ýa-da ýylylyk, ýa-da mikrob hereketi) bilen zaýalanyp biljekdigini aňladýar. Zaýalanýan mahaly, zaýalanýan materiallar galyndylary, bölejikleri we beýleki zaýalanmaýan maddalary galdyrar, bu wagtynda çözülmese daşky gurşawa uly howp döreder.

Näme üçin diňe 100% biodegrasiýa bilen üpjün edýäris plastic Plastmassa önümleriniň zaýalanmak meselesini çeşmeden çözüň, daşky gurşawy goramak üçin öz goşandymyzy goşuň.


Iş wagty: Maý-18-2021