Ösümlik esasly PLA - 100 ekologiýa taýdan arassa we howpsuz iýmit taýýarlanylyşy - ýönekeý / aç-açan ellikler

1.Ak hapalanmagynyň öňüni alyň we ekologiýa taýdan arassa boluň

2. Zäherli we zyýansyz, bir gezek ulanylýan ellikleri doly çalşyp biler

3. Önümiň iň amatly möhleti salkyn we gurak ýerde 8-10 aý saklanýar

4.Bu restoranlarda, maşgala ýygnanyşyklarynda we beýleki naharhanalarda ulanmak üçin düzülip bilner

5.Bizde S, M, L we XL ýelimleri bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ellikler: Lomaý ýöriteleşdirilen gowy hilli bir gezek ulanylýan arassa aşhana iýmit derejesi Biodegrasiýa edilip bilinýän ellikler

Bir gezek ulanylýan Biodegradable Pla ellikler

1.Ak hapalanmagynyň öňüni alyň we ekologiýa taýdan arassa boluň

2. Zäherli we zyýansyz, bir gezek ulanylýan ellikleri doly çalşyp biler

3. Önümiň iň amatly möhleti salkyn we gurak ýerde 8-10 aý saklanýar

4.Bu restoranlarda, maşgala ýygnanyşyklarynda we beýleki naharhanalarda ulanmak üçin düzülip bilner

5.Bizde S, M, L we XL ýelimleri bar.

Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri JEJIANG, Hytaý
Ölçegi Bir ululyk
Reňk Arassala
Daşarky material PLA
Agramy 100-140g
Ulanylyşy Arassalamak, ýuwmak, ýag we tozana izolýasiýa etmek
MOQ 2000 guty
Mysal Mugt
Şahadatnama Iýmit derejesi şahadatnamasy, biodegradability şahadatnamasy
Töleg TT, paypal
Marka ady Biopoliýa
Aýratynlyk Biodegradablitiý, dowamlylyk,
Moumşak we çeýe ýer
Eltip bermegiň wagty 25-35 gün
Bukja 1000 sany / guty

Gurşun wagty

Mukdary (kompýuterler) 500000 > 10000
Wagt (günler) 30 Gepleşik geçirmek

Sagdyn we arassaçylykda bolmak üçin biodürlülip bilinýän bir gezek ulanylýan elliklerimiz iň gowy saýlawyňyzdyr. Ösümlik esasly materialdan (PLA) ýasalan, olar 100% kompost we biodegrirlenip bilner. Mysal üçin, senagat kompost gurşawynda 180 gün bilen doly peseler. Tebigy gurşawda bolsa, material doly peselmek üçin 3-5 ýyl töweregi wagt alýar. Şonuň üçin tebigy gurşawy goramak isleseňiz önümlerimiz iň amatly saýlawdyr. Bu önümler restoran we öý ulanylyşy, ýa-da arassaçylygyň ileri tutulýan köpçülik ýerleri üçin ajaýyp. Bir gezek ulanylýan ellikleri ulanmak we ýaşyl reňkde bolmak zerur bolsa, PLA elliklerimizi ulanyň. PLA ellikler elleriňizi arassa saklamak we daşky gurşawyňyzy goramak üçin ajaýyp çözgütdir. Mundan başga-da, ululygy, reňki we ş.m. ýaly özboluşly önümleri üpjün edip bileris. Elbetde, özboluşly pikiriňiz üçin dürli gaplama usulyny hem berip bileris.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak

Bölekleýin gaplamak: 1000 guty / Karton

Ibermek:

Köp mukdarda sargytlar üçin:

Käbir halkara we ýük daşaýan kompaniýalar bilen işleşýäris, şonuň üçin size iň gowy transport hyzmatyny hödürläp bileris.

Nusgalar we ownuk sargytlar üçin:

TNT, Fedex, Ups we DHL we ş.m. ýaly halkara ekspress kompaniýalaryndan iberýäris

Müşderä baha bermek 

0 (2)
0 (1)

Hyzmat goldawy

3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    bilen baglanyşykly önümleri